O1 Bilgilendirme Paketi "ICF Okulda"

Bu çıktı, okullardaki uzmanların gelişimsel zorluklar yaşayan öğrencilerinin okuldaki durumunu değerlendirmek ve tanımlamak için ICF’i ortak bir dil olarak kullanmalarını mümkün kılan müfredattan ve adapte edilmiş eğitim materyallerinden oluşmaktadır.

www.icfcy-meduse.eu adresinden ulaşabileceğiniz bir önceki AB projesi ile hazırlanan müfredat ve eğitim materyalleri okul öncesine ve klinik ortamlara (sosyal pediatrik bakım) odaklanmıştı. Burada yaptığımız çalışma ile bir önceki projede yer alan 4 modül (felsefesi, kodlama, alıştırmalar ve pratik AB uygulamaları) okul ortamlarına uyarlanmıştır. Bu uyarlama mevcut materyallere Phoenix Lernbegleiter, SAV, İsviçre SSG gibi özellikli uygulamalar ekleneceği için çok yenilikçidir.

Ayrıca okuldaki uzmanlar, bir başka projede geliştirilen www.ICF-training.eu sitesinin içerisindeki ICF Öğrenme Aracını kullanabileceklerinden başkalarının tecrübelerinden öğrenebilme imkanına da sahip olacaktır. Bu araç uzmanların ICF temelli gerçek vakaları anonim olarak takip ederek birbirlerinden öğrenmelerini sağlamaktadır.

Bilgilendirme paketleri 4 modülün pratik olarak aktarılmasını sağlamak için video örneklerle desteklenmektedir.

ICF kalemlerinin müfredattaki kalemlerle eşlenmesi var olan eğitim programları içerisinde henüz yer almadığından özellikle bu noktaya odaklanılmaktadır (ASO-Lehrplan, S-Lehrplan gibi). ICF maddeleri ile ulusal müfredatın başlıkları arasında net bir ilişki kuran proje ortaklarından Phoenix’den "Lernbegleiter” en iyi uygulama örneği olarak içerikte yer almaktadır.

 

 

Müfredat

Öğrenim çıktısı odaklı modele dayalı "Okullarda ICF Kullanımı" müfredatı okullardaki uzmanların ICF'i gelişimsel zorluk yaşayan öğrenciler için ortak bir dil olarak kullanabilmesi için gerekli bilgiyi, becerileri ve daha geniş yetkinlikleri anlatmaktadır.

 

Modül 1: ICF Felsefesi

Okullardaki uzmanların ICF'i Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflandırma ailesinin bir parçası ve "ailenin çevresindeki ekibin" ortak bir dili olarak anlamasına yöneliktir. Biyo-psiko-sosyal model temelinde uzmanlar engelliliğin sağlık sorunu olan bir kişi ile çevresi arasındaki önemli bir etkileşim olarak görüldüğünü öğrenir.

 

Modül 2: ICF'nin Yapısı

Okuldaki uzmanların ICF'nin yapısını öğrenmesine yöneliktir. Uzmanlar ICF sağlık bileşenleri ile kendi yaptıkları gözlemleri birbiri ile ilişkilendirebilir. Gelişimsel zorluk yaşan çocuğun okulla ilgili yaşadığı sorunları ortak bir dile çevirebilir ve böylece doktorlar, sosyal hizmet uzmanları, terapistler gibi kişilerle bilgi alışverişi için ortak bir temel oluşturabilirler.

 

Modül 3: Kodlama ve Niteleyici

Okuldaki uzmanların DSÖ göstergelerini kullanarak problemin seviyesini değerlendirebilmeleri için oluşturulmuştur. Okuldaki katılımı etkileyen kısıtlılıkları değerlendirebilmeleri, değerlendirme göstergelerini ve sınırlarını öğrenmelerine yöneliktir. 

 

Modül 4: Somut Örnekler ve Uygulamalar

Uzmanların ICF'in okul ortamında nasıl kullanıldığı ile ilgili bazı ülkelerden seçilmiş somut pratik örnekler hakkında bilgi sahibi olmasına yöneliktir.

 

Video 1 (10 yaşında erkek çocuk; tanısı: G81, F72, G40)

Video 1, bir kişi ile çevresi arasındaki anlamlı ilişkiyi gösteriyor.

 

Video 2 (13 yaşında kız çocuk; tanısı: Q87, G81, F72)

Video 2, ICF'nin 5 sağlık bileşeninin kategorilerini düşünmeye davet ediyor.

 

Video 3 (3 yaşında erkek çocuk; tanısı: Q 90)

Video 3, katılım hedeflerinin önemini gösteriyor. Uzmanların bu videoyu temel alarak katılım hedefleri belirlemesi bekleniyor. 

 

Video 4 (2,5 yaşında erkek çocuk; tanısı: Q90)

Çocuğun katılım hedeflerinin yanı sıra Video 4, çocukla bağ kuran kadının da davranış şeklini, kadına ait hedefleri de içerecek şekilde göstermektedir. 

 

LOGIN Kullanıcı Girişi

SADECE WEB SİTESİ-YÖNETİCİLERİ İÇİN

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.