O3  Takımın Bir Parçası Olmama İzin Ver 

 

“Takımın bir parçası olmama izin ver” özel gereksinimi olan öğrencilerin kendi öğrenme durumlarını belirlemeleri için kullanılacak bir ölçme/değerlendirme aracıdır.

İsviçre’de okul ortamlarında ICF kullanımı için uygulanan stratejilerle ilgili deneyimler öğrencileri planlama ve /veya değerlendirme süreçlerine dahil etmenin önemli katkılar sağladığını göstermiştir.

İsviçre'deki araçlar ve metodolojik yaklaşımlar (örneğin, kaynak ve bireysel hedefe dayalı planlama: "Bu yıl ne öğrenmek istiyorum?”) diğer ulusal eğitim sistemlerine (okul müfredatının ulusal özellikleri dikkate alınarak) aktarılacaktır.

Bu araç öncelikli olarak, aracı öğrencilerle birlikte kullanacağı için nasıl kullanacağını öğrenmesi gereken öğretmenlere yöneliktir.

ICF bileşenlerinden d-kategorisinden meydana gelmektedir (d-kategorisi DSÖ’nün yaşam alanının “katılım odaklı” 9 öğesinden oluşur: d1 öğrenme ve öğrendiğini uygulama, d2 bir veya birden fazla görevi yerine getirme, d3 iletişim, d4 hareket etme, d5 kendine bakım, d6 ev yaşamı, d7 kişiler arası genel etkileşim, d8 temel yaşam alanları ve d9 toplum hayatı, sosyal hayat ve vatandaşlık).

Altı yaşından büyük öğrencilerin kendi değerlendirme süreçlerine dahil olabilmeleri için, kategorilerinin farklı maddeleri İsviçre’deki Hollenweger/Lienhard örneği dikkate alınarak özetlenecektir.

Değerlendirmelerin yapılabilmesi için (çocuk hangi kapsamda bahsedilen d-kategorilerinde yardıma ihtiyacı olduğunu ve hangi alanlarda güçlü yanları olduğunu düşünür) DSÖ’nün "1= hafif problem, 2= orta problem, 3=ciddi problem” gibi göstergeleri "gülen yüz sembollerine" dönüştürülecektir.

DSÖ göstergelerinin kullanımı ayrıca öğretmen/ebeveyn değerlendirmeleri ve/veya psikolojik değerlendirmelerin karşılaştırılmasını kolaylaştıracaktır (bakınız O4).

Bu aracın kapasitesi karşılaştırılabilir ICF alanlarına ve okul kadrosu ile ebeveynlerin karşılaştırılabilir değerlendirmelerine kaynak göstermesinde yatmaktadır. Ayrıca öğrencinin değerlendirme süreçlerine katılması ile tüm ilgili tarafların (öğretmen, ebeveyn, öğrenci…) tam katılımı garanti altına alınmaktadır.

 

 

Takımın Bir Parçası Olmama İzin Ver - O3- Çevrim İçi Araç

O3- Çevrim içi araca o3.icf-school.eu adresinden erişebilirsiniz. 
O3, çocuklar ve ergenler için destek gereksinimlerini tanımlayan elektronik bir araçtır. Bu araç, kullanıcıları çocuklar ve ergenlerle birlikte değerlendirme yapmanın yanı sıra çocukların güçlü yönlerini ve hedeflerini yansıtmaya davet eder. Ayrıca çevrim dışı bir araç olan Klaus-Peter Grundkötter tarafından sağlanan "İsviçre Resimli Kartları"nı da O3- Çevrim içi araç içerisinden  içerisinden indirip yazdırabilirsiniz. 
Tüm araçlar ücretsizdir. Erişim için bir erişim kodu gereklidir. Erişim kodu öğretmen, veli, sosyal hizmet uzmanı vb. tarafından O2- Çevrim içi araç içerinde tanımlanır.

 

 

O3 Kullanım Kılavuzu

O3 çevrimiçi aracını kullanmak için, önceden kılavuzu okumanızı öneririz !

Kılavuz, O3 çevrimiçi aracının nasıl kullanılacağını adım adım açıklamaktadır.

 

 

O3 "KATILIM" - Bilgi Kitapçığı

ICF SCHOOL projesi Türkiye uygulamalarında, pilot ve ME uygulamalarda elde edilen bilgilere ışığında profesyonellerin "Katılım ve uygulaması" konusunda daha derin bilgiye gereksinimi olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu gereksinimden yola çıkarak, katılım ve ICF uygulamasına yönelik olarak yeni bir dokuman hazırlanmıştır.
Dokumanda, katılım nedir, ne değildir konularının yanında bazı uygulama örnekleri de bulunmaktadır. Bu dokuman öğretmenlerin özel gereksinimi olan çocukların katılımları konusunda daha derin düşünerek uygulamalarında bu konulara yer vermelerine yardımcı olacaktır.
Mevcut bilgilerin alandaki profesyonellere yararlı olmasını dileriz.

 

LOGIN Kullanıcı Girişi

SADECE WEB SİTESİ-YÖNETİCİLERİ İÇİN

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.