O2 Aynı Dili Kullanalım


Herkesin erişimine açık olan bu kaynak, ebeveynlere bir ebeveyn olarak ICF’yi kullanması için etkileşimli bir veri tabanı sunmaktadır ve okuldaki uzmanların aynı kodlara ve aynı gözlemlere başvurmalarına imkan tanır. Yani bu araç bir çocuğun neyi yapmaya yeteneği olduğu ile ilgili yenilikçi yetenek temelli tanımlamalara imkan tanır ve sağlar.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hazırladığı ve oldukça teknik bir dile sahip olan ICF’nin okuldaki eğitimciler için düzenlenen versiyonu gibi ebeveynler için de kolay okunur versiyonu hazırlanmıştır.

ICF, 1400 koddan oluşan karmaşık bir sistem olduğundan bu aşamada sadece ana başlıklar (zeka, dikkat, nesnelerle öğrenme, sayma, okuma v.b.) kullanılmıştır.

Bu adımda şunlar gerçekleştirilmiştir:

1) ICF Kolay okunur versiyon örnekleri (Almanca ve Makedonca) Dr. Pretis tarafından temin edilmiştir.

2) Bu versiyonların kullanıma uygun olup olmadığı sivil toplum kuruluşu (STK) aile organizasyonları tarafından kontrol edilmiştir. İkinci aşamada ebeveynlerden oluşan bir odak grup ile çalışılacak ve proje ortaklarına geri bildirim verilecektir.

3) STK ortaklarla iş birliği içerisinde, Avusturya’daki psikoloji okulu, Dr. Pretis ve Makedonya’daki “Herkes için eğitim” kurumunun mevcut sadeleştirilmiş ICF versiyonu uyarlanmıştır.

Örneğin: d330 iletişim başlığı > Çocuğum konuşabilir/ihtiyaçlarını ifade edebilir şeklinde uyarlanacaktır. 

4) Beta versiyonlar, Türkiye, Phoenix Almanya ve Makedonya Stip’deki STKlarla aile odaklı gruplar tarafından test edilecektir.

5) Yukarıdaki aşamalar sonucunda elde edilen veriler aracın son haline getirilmesi için proje ortakları ile paylaşılarak son halini alması için ortak çalışma yapılacaktır. Aracın son hali proje internet sitesinin ana sayfasından bir elektronik kitapçık olarak yayınlanacaktır.

6) Tamamlanan araçlar ağırlıklı olarak aile derneklerinin iletişim ağları aracılığı ile, projedeki tüm yaygınlaştırma strateji ortakları aracılığıyla yaygınlaştırılacaktır.

 

AİLE DOSTU ICF KİTAPÇIĞI

Bu kitapçık ile ilk defa ICF’nin "Aile Dostu Versiyonu” hazırlanmıştır. Bu basitleştirilmiş kolay okunur kitapçık Erasmus+ “Okullarda Ortak Bir Dil” projesi içerisinde geliştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ- 2005) orijinal versiyonunda önerilen oldukça teknik olan dilin ve kodların üstesinden gelebilmeyi amaçlamaktadır. Böylece sınıf öğretmenleri, yardımcı öğretmenler, okul psikologları, doktorlar, hemşireler, terapistler veya sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte ebeveynler de “aileyi çevreleyen ekibin” içerisinde eşit olarak yer alabilirler.

Kitapçık 2 bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölüm ebeveynlere ICF’nin genel bir tanıtımını yapan kolay okunur bir giriş bölümüdür.

İkinci bölüm sağlık problemi olan bir kişinin durumunu tanımlayabilen en önemli ICF kodlarını gözden geçirmektedir. Bu kodlar uluslararası bir konsorsiyum tarafından çevrilmiş ve kullanıcılar tarafından değerlendirilmiştir.

Kitapçık, ilgilenen HERKESİN kullanımına açıktır.

 

 

Aynı Dili Kullanalım - O2- Çevrim İçi Araç

Çevrim içi araca o2.icf-school.eu adresinden erişebilirsiniz

Bu araç okuldaki uzmanlar ve ebeveynler için tasarlanmış ve ICF’nin aile dostu versiyonunu entegre etmiştir. Çevrim içi araç ile ICF kullanılarak çocuğun durumu ve faydalı öneriler tanımlanabilir ve raporlanabilir.

Bu çevrim içi araç HERKESİN kullanımına açıktır ve ücretsizdir ama kullanabilmek için kullanıcı oluşturmanız gerekir.

 

 

O2- Çevrim İçi Araç İçin Kullanma Kılavuzu

O2 çevrim içi aracın kullanımı için önce Kullanım Kılavuzunu okumanızı öneririz!

Kılavuz, size bu aracı nasıl kullanılacağını adım adım açıklamaktadır.

 

LOGIN Kullanıcı Girişi

SADECE WEB SİTESİ-YÖNETİCİLERİ İÇİN

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.