Dr. Pretis SINN

Engelli kişilerle, özellikle engelli çocuklarla ilgili araştırma ve eğitim alanlarında çalışan özel bir kuruluştur. ICF eğitimleri konusunda çalışmaları, araştıma ve uygulama süreçleri Avrupa genelindedir. Eğitimleri sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda çalışan uzmanlara genelde hayat boyu öğrenme bağlamında sunmaktadır. Dr. Pretis aktif bir şekilde özellikle Orta ve Doğu Avrupa’daki ICF ve ICF ile ilgili araçlara odaklı Unicef aktivitelerinin içerisinde yer almakta (örneğin Üsküp’te aile doktorlarına Unicef destekli eğitimler verilmei, Haziran 2017), MK ve BG engelli komisyonlarına danışmanlık yapmaktadır.(Mart 2016; Ekim 2016; Ocak 2019).

Dr. Pretis SINN engelli çocuklarla çalışan kurumlara ve ailelere bilişim teknolojileri eğitim araçlarının yaygınlaştırılması için danışmanlık, kalite yönetimi ve değerlendirme hizmetleri sunmaktadır.

Dr. Pretis SINN “Okullarda Ortak Dil Kullanımı” projesinin ana yüklenicisi ve koordinatörüdür.

 

Prof. Manfred Pretis

Prof. Dr. Manfred Pretis ICF ile ilgili Alman ICF-CY tercüme grubunun içinde olan, uluslararası alanda tanına bir ICF uzmanı ve Almanya'da yıllık ICF kullanıcı konferansının ortak organizatörüdür.

Avrupa projeleri alanındaki derin bir deneyime sahiptir :

 

  1. Erken Çocuklukta Müdahale alanındaki uzmanlar için çevrimiçi sertifikalandırma (Avrupa eğitim pasaportu) ile ilgili hayat boyu öğrenme projesinin Proje Koordinatörü (www.ebiff.org)
  2. Ailelere yönelik, iyileşme süreçlerinin elektronik olarak değerlendirmesi konudunsa yapılan bir hayat boyu öğrenme projesinin (www.strong-kids.eu) proje koordinatörü
  3. Erken Çocuklukta Bütünleşme ortamlarında çalışan uzmanlar için (anaokulu öğretmeni, gençlik çalışanı) hazırlanan eğitimler ilgili bir Erasmus + projesinin proje koordinatörü (www.early-inclusion.eu)
  4. Farklı hayat boyu öğrenme programlarında proje ortaklıkları: www.icf-training.eu , www.letsty-ict.eu gibi ve sağlıkla ilgili AB projelerinde proje ortağı

 

Prof. Pretis, “Besleyici Bakım” konusunda WHO/DSÖ danışma kurulundadır.

LOGIN Kullanıcı Girişi

SADECE WEB SİTESİ-YÖNETİCİLERİ İÇİN

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.