• O1 Bilgilendirme Paketi 'Okulda ICF'

   O1 Bilgilendirme Paketi özel ihtiyaçları olan öğrencilerin durumunu çevresini de dikkate alarak tanımlama ve değerlendirme için ICF’in ortak bir dil olarak kullanımını mümkün kılan, okullardaki uzmanlar için uyarlanmış eğitim araçlarından oluşmaktadır.


    DAHA  


 • O2 Aynı Dili Kullanalım

  Herkesin erişimine açık olan bu kaynak, ebeveynlere bir ebeveyn olarak ICF’yi kullanması için etkileşimli bir veri tabanı sunmaktadır ve okuldaki uzmanların aynı kodlara ve aynı gözlemlere başvurmalarına imkan tanır. Yani bu araç bir çocuğun neyi yapmaya yeteneği olduğu ile ilgili yenilikçi yetenek temelli tanımlamalara imkan tanır ve sağlar.

    DAHA  

  ⇒ O2 KİTAPÇIĞI

  ⇒ O2 çevrimiçi aracına

 • O3 Takımın Bir Parçası Olmama İzin Ver

  “Takımın bir parçası olmama izin ver” özel gereksinimi olan öğrencilerin kendi öğrenme durumlarını belirlemeleri için kullanılacak bir ölçme/değerlendirme aracıdır. Bu araç öncelikli olarak, aracı öğrencilerle birlikte kullanacak ve nasıl kullanacağını öğrenmesi gereken öğretmenlere yöneliktir.

    DAHA  

  ⇒ O3-Online Araç

 • O4 ICF Test Tercümanı (ICF-TT)

  O4 "ICF test tercümanı" olarak yapılandırılmıştır. Çocukla ilgili gözlemlere karşılık gelen ICF öğelerini, kendi kendine öğrenen web veritabanı gibi, uzman bir sistem sayesinde ilişkilendirmeye izin veren bilişim teknolojileri tabanlı çevrimiçi bir araçtır. Bu yeni geliştirilmiş “Test Tercümanı” psikolojik testlerle ICF arasındaki boşluğu dolduracaktır. Diğer bir deyişle psikolojik test verileri ICF kodlarına çevrilecektir.

    DAHA  

  ⇒ O4-Online Araç

LOGIN Kullanıcı Girişi

SADECE WEB SİTESİ-YÖNETİCİLERİ İÇİN

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.