резултати

 • П1 Модули за обуки за МКФ во училиште

  П1 се состои од прилагодени материјали за обука на стручните лица во училиштата, со што се овозможува користењето на МКФ како заеднички јазик за опишување и проценка на ституацијата на учениците со посебни потреби (земајќи ја предвид нивната околина).

   

    повеќе  

 • П2 Ајде да користиме заеднички јазик

  П2 претставува интерактивна база за родители која им помага да ја користат МКФ во нивниот контекст и им овозможува на стручните лица во училиштата да зборуваат за исти кодови и опсервации. Техничкиот јазик на оригиналната верзија на МКФ создадена од СЗО е „преведена“ на поедноставен јазик за да можат родителите подобро да ја разберат и да ја користат.

    повеќе  

  ⇒ До П2 Брошура

  ⇒ До П2 Интернет-алатката

 • П3 Дозволете ми да бидам дел од тимот

  Продуктот „Дозволете ми да бидам дел од тимот" е алатка за самопроценка за учениците со развојни потешкотии која ги ангажира самите да ја проценат сопствената положба во однос на учењето. Овој продукт првенствено се однесува на наставниците бидејќи тие ќе го користат заедно со учениците и ќе треба да ги обучат како да го користат.

    повеќе  

  ⇒ До П3-Интернет алатката

 • П4 Преведувач на психолошки тестови во МКФ

  П4 е заснован врз таканаречениот „Преведувач на практики на МКФ" - електронска алатка која овозможува поврзување на опсервации поврзани со детето со елементи на МКФ од страна на експертска системска веб-базирана база за самостојно учење. Новиот „Преведувач на тестови“ ќе направи поврзување на психолошките тестови и МКФ, односно ќе ги „преведе“ податоците од психолошките тестови во МКФ кодови.

    повеќе  

  ⇒ До П4 Интернет-алатката

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.