DI Wilhelm Stadler / InfoPro

BT (bilişim teknolojileri) danışmanlığı üzerine Avusturya Graz’da kurulmuş, BT/yazılım geliştirme konusunda çalışan bir şahıs firmasıdır. InfoPro sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanında kullanılan araç ve sistemler konusunda uzmanlaşmıştır. Wilhelm Stadler belirtilen alanlarda internet tabanlı ve veri tabanına dayalı kurumsal yazılım üzerinde odaklanarak özel amaçlara yönelik, özel yapım BT araçlarının düşünülmesi ve uygulaması alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye ve kapasiteye sahiptir.

InfoPro 2016 yılında kurulmuştur ve sağlık sektörü BT projelerinde kararlılıkla ICF kullanımı üzerine odaklanmıştır. 

Mr. Wilhelm Stadler kişisel olarak sosyal, kültürel ve eğitsel araştırmalarda ve ulusal veya bölgesel seviyede uzun yıllardır Avrupa projeleri geliştirme konularında, özellikle öğrenim, eğitim ve sosyal servisler için uygulamaların (apps), BT araçlarının ve servislerin geliştirilip uygulanmasında aktif rol oynamaktadır ve bu sayede ICF, erken müdahale ve özel eğitim alanında özel uzmanlık kazanmıştır. Eğitim değerlendirme araçları, sosyal servislerin dokümantasyonu ve planlama sistemleri ya da görüntüleme araçları gibi BT araçlarını uygulamıştır.

Daha önceki Erasmus+ projeleri www.icfcy-meduse.eu ve www.icf-training.eu ‘nun BT teknik sorumlusudur. Transfer edilecek gerekli BT çözümlerinin kaynak kodları sahibi INFOSoc izni ile alınır.

LOGIN Kullanıcı Girişi

SADECE WEB SİTESİ-YÖNETİCİLERİ İÇİN

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.