O4 ICF Test Tercümanı (ICF-TT)

 

O4, “ICF Test Tercümanı” adı verilen uyarlanmış bir yaygınlaştırma ürünü olan, kendi kendine öğrenen internet sayfası veri tabanı gibi bir uzman sistem tarafından, çocuğu anonim tutarak, çocukla ilgili gözlemler ile ICF kodları arasında Bilişim Teknolojileri (BT)  temelli bağlantılara izin veren çevrim içi bir araçtır.

ICF-TT, gözlem temelli sorunların (ve kaynakların) ICF sistematiğinde metin olarak tanımlaması ve karşılaştırılabilir açıklamaların yapılabilmesi için oluşturulmuştur.  Uygulamalar önemli bir konunun çok fazla ele alınmamış olduğunu göstermiştir: Psikolojik testler ile ICF arasındaki bağlantı, diğer bir deyişle psikolojik test verilerinin ICF kodlarına “çevrilmesi”. Bu kayıp bağlantı sebebi ile ICF’in psikoloji alanında kullanımı şimdiye kadar sınırlı kalmıştır.

Bu okul rehber öğretmenlerinin ve diğer uzmanların test verilerini (örneğin IQ değerleri, okuma yazma testlerindeki T değerleri gibi) ICF kodlarına ve DSÖ göstergelerine çevirecek algoritma ve metodolojiyi sağlayan bir araca ihtiyaçları olduğu anlamına gelmektedir.

Bu zamana kadar ele alınmamış bu son derece yenilikçi yönler ve aktarım etkileri, tam olarak ICF-TT ile sağlanacaktır. ICF-TT bu amacına aşağıdaki adımlarla ulaşacaktır:

 1. Ölçüt Haritalama Çevirisi
  ICF-TT seçilmiş (önceden belirlenmiş) testleri bu testlerle ölçülen kriterlerle ilgili bir ya da birden fazla ICF koduna haritalayabilecektir. Seçilmiş testler için bu korelasyonlar/çevrim içi bağlantılar ICF kod önerileri formunun (bilimsel olarak mevcut verilere dayalı olarak) içinde yer alacaktır.

 2. Derecelendirme Haritalama Çevirisi
  ICF-TT seçilmiş testlerin (mesela IQ ölçeği, T-değeri…) psikometrik özelliklerini ve derecelendirme ölçeklerini DSÖ göstergeleri derecelendirme ölçeğine haritalayabilecektir. Bu psikolojik derecelendirmelerle (örneğin IQ=70) DSÖ göstergeleri (=.2.) arasında bir eşleme sağlayacaktır. Bu haritalama aracı ile okul rehber öğretmenleri “klasik test verilerini” ICF göstergelerine dönüştürebileceklerdir.

 3. İnteraktif Haritalama Düzenleyicisi
  Belirlenen alınan testler listesi ve bunlara karşılık gelen veriler, “test çeviri haritaları” olarak adlandırılan bölümde geliştirebilecek ve açık olacaktır. Bu sayede başlangıçta listede olmayan ancak daha sonra eklenmesi gerekli olduğu düşünülen testler eklenebilecektir. Bu sayede, okul rehber öğretmeninin ve genel olarak psikologların biyomedikal veri (APGAR, boy, kilo…) gibi özel test verilerini ICF ile ilişkilendirmeleri sağlanabilecektir.

 4. Entegrasyon ve Kullanıcı Arayüzü Uyarlaması
  ICF-TT'nin genişletilmiş ve yeni oluşturulmuş işlevselliğinden öte bu entegrasyon ICF test tercümanının eski bölümlerinin de dahil olduğu bütün araçları kapsayan ciddi bir teknik ve grafik olarak yeniden tasarımını gerektirecektir. Zengin masaüstü uygulaması özelliğinden hareketle, yeni ICF-TT, duyarlı tasarım, önce mobil stratejisi, “basit ve sezgisel” bir yaklaşım, kullanıcı ara yüzlerini mümkün olan her yerde en alt seviyeye düşürmek gibi tasarım kalıplarını ve eğilimlerini takip edecektir.

 

 

ICF Test Çevirmeni - O4- Çevrim İçi Araç

Çevrim içi araca o4.icf-school.eu adresinden erişebilirsiniz

Bu çevrimiçi araç, öncelikle rehber öğretmenler ve profesyoneller tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır..

Bu araç, standart bazı testlerin sonuçlarının ICF Kodlarına ve niteleyicilerine 'çevrilmesini' sağlar.

Bu çevrimiçi Araç, HERKESİN kullanımına açıktır. (Kayıt olmak gereklidir.)

 

LOGIN Kullanıcı Girişi

SADECE WEB SİTESİ-YÖNETİCİLERİ İÇİN

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.