Lütfen kullanıcı hesabınızla ilişkilendirilmiş e-Posta adresinizi giriniz. Dosyadaki e-Posta adresinize kullanıcı adınız e-Posta ile gönderilecektir.

Clear filters
 • Okullarda Ortak Dil Kullanımı

  Okullarda ICF kullanımını sağlamak için oluşturulan bir Erasmus+ projesi 

  “Okullarda Ortak Dil Kullanımı” projesi ile gelişimsel farklılıkları olan öğrencilerle çalışan profesyonellerin kullanabileceği araçlar oluşturulması hedeflenmektedir. Bu araçlarda, çocuğun bireysel öğrenme düzeyini tanımlamak ve beceri temelli, bütünsel, disiplinlerarası değerlendirmeye ve planlama sürecine olanak tanımak için ICF (İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması - International Classification of Functioning, Dünya Sağlık Örgütü 2001) kullanılmaktadır. 

  Proje Prof. Dr. Manfred Pretis koordinasyonunda Avusturya, Almanya, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 4 Avrupa ülkesinden 10 ortak ile uygulanmaktadır. 1 Ekim 2018 tarihinde başlamıştır ve 31 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanacaktır. 

    DAHA     

 • O1 Bilgilendirme Paketi 'Okulda ICF'

   O1 Bilgilendirme Paketi özel ihtiyaçları olan öğrencilerin durumunu çevresini de dikkate alarak tanımlama ve değerlendirme için ICF’in ortak bir dil olarak kullanımını mümkün kılan, okullardaki uzmanlar için uyarlanmış eğitim araçlarından oluşmaktadır.


    DAHA  


 • O2 Aynı Dili Kullanalım

  Herkesin erişimine açık olan bu kaynak, ebeveynlere bir ebeveyn olarak ICF’yi kullanması için etkileşimli bir veri tabanı sunmaktadır ve okuldaki uzmanların aynı kodlara ve aynı gözlemlere başvurmalarına imkan tanır. Yani bu araç bir çocuğun neyi yapmaya yeteneği olduğu ile ilgili yenilikçi yetenek temelli tanımlamalara imkan tanır ve sağlar.

    DAHA  

  ⇒ O2 KİTAPÇIĞI

  ⇒ O2 çevrimiçi aracına

 • O3 Takımın Bir Parçası Olmama İzin Ver

  “Takımın bir parçası olmama izin ver” özel gereksinimi olan öğrencilerin kendi öğrenme durumlarını belirlemeleri için kullanılacak bir ölçme/değerlendirme aracıdır. Bu araç öncelikli olarak, aracı öğrencilerle birlikte kullanacak ve nasıl kullanacağını öğrenmesi gereken öğretmenlere yöneliktir.

    DAHA  

  ⇒ O3-Online Araç

 • O4 ICF Test Tercümanı (ICF-TT)

  O4 "ICF test tercümanı" olarak yapılandırılmıştır. Çocukla ilgili gözlemlere karşılık gelen ICF öğelerini, kendi kendine öğrenen web veritabanı gibi, uzman bir sistem sayesinde ilişkilendirmeye izin veren bilişim teknolojileri tabanlı çevrimiçi bir araçtır. Bu yeni geliştirilmiş “Test Tercümanı” psikolojik testlerle ICF arasındaki boşluğu dolduracaktır. Diğer bir deyişle psikolojik test verileri ICF kodlarına çevrilecektir.

    DAHA  

  ⇒ O4-Online Araç

Etkinlik yok
Clear filters
Clear filters

LOGIN Kullanıcı Girişi

SADECE WEB SİTESİ-YÖNETİCİLERİ İÇİN

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.