Проектот претставен во Општина Штип

Претставници од училиштето ООУ „Ванчо Прке“ - Штип остварија средба во Општина Штип со Одделението за образование и локален економски развој на 5.3.2019 година. Тие ги информираа вработените во ова Одделение за идејата и целите на проектот Заеднички инклузивен јазик во училиште (CIL). Шефот на одделот г-ѓа Б. Казанџиска и вработените во овој оддел изразија поддршка и идна соработка за проектот и проектните активности.

 

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.